Posts Categorized: ThePostOnline

  • ThePostOnline

    Team TPO

    Posted on by

    Nederlandse militairen in Afghanistan worden al jaren geconfronteerd met het misbruik van Afghaanse jongetjes door Afghaanse bondgenoten. Defensie is van deze vorm van seksuele slavernij op de hoogte, maar blijkt niets met de meldingen te hebben gedaan. Ook internationale hulporganisaties laten het afweten. De kwestie zou te gevoelig liggen. Bacha bazi staat voor ‘spelen met… Read more »